Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Cosmetyx: De vennootschap Lisine Epstein Cosmetics bvba, gevestigd te Gentseweg 309 A7.1 , B-9120 Haasdonk met ondernemingsnummer 0411.677.304
 2. Website: De Website van Cosmetyx, www.cosmetyx.com, www.budget-quality.com en afgeleiden. De afzonderlijke Websites van de merken van Cosmetyx met daarin inbegrepen maar niet beperkt tot: www.yni.be, www.guilldor.com, www.cosmelinno.com, en afgeleiden.

Verwerking persoonsgevens

Cosmetyx hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgevens.

Door deze Website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

Cosmetyx zamelt persoonsgegevens in die u aan Cosmetyx verschaft via het contactformulier, en bewaart en bewerkt deze voor één van de volgende doeleinden:

 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Realisatie van statistiekenstudies;
 • Versturen van een nieuwsbrief;

Het gaat hierbij om volgende persoonsgevens:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Telefoon/Gsm nummer;
 • E-mail adres;

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). Cosmetyx treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

De gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden.

Toegang tot uw persoonsgevens

 1. Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot  Lisine Epstein Cosmetics bvba, Gentseweg 309 A7.1, B-9120 Haasdonk met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Cosmetyx via het e-mailadres contact@lisine-epstein.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Cosmetyx u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

 1. Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot Lisine Epstein Cosmetics bvba, Gentseweg 309 A7.1, B-9120 Haasdonk met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Cosmetyx via het e-mailadres contact@lisine-epstein.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

 1. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot Lisine Epstein Cosmetics bvba, Gentseweg 309 A7.1, B-9120 Haasdonk  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Cosmetyx via het e-mailadres contact@lisine-epstein.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

Anonieme gegevens

Het is Cosmetyx toegestaan bij het gebruik van de Website niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de gebruiker te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan Cosmetyx niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

Cookies

Cosmetyx streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Cosmetyx brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen. Cookies helpen Cosmetyx om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op een Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

 

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is Cosmetyx niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen; de kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Wijzigigen

Cosmetyx houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 31 januari 2018.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Lisine Epstein Cosmetics bvba, Gentseweg 309 A7.1, B-9120 Haasdonk  of via het e-mailadres contact@lisine-epstein.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).


Chargement en cours
Chargement en cours